Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 1102)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Tune IL 1 J13 6 6 27 36 27 36 0
2 Nordbygda Håndball Jenter 13 (født 2005 - 1 4 4 15 28 15 28 0
3 Vegårshei IL Jenter 13 (født 2005 - 1 2 2 -17 10 -17 10 0
4 Bygland Jenter 13 (født 2005 - 1 0 0 -25 10 -25 10 0

Turneringssiden er del av Profixio