Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 1102)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Slemmestad IF 3 3 1 13 1 13 0
2 MHI Håndball Jenter 12 lag 2 2 2 2 16 2 16 0
3 Lisleby FK Jenter 12 (født 2006 - 2 1 1 -3 11 -3 11 0

Turneringssiden er del av Profixio