Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 1102)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Vear 1 6 6 20 31 20 31 0
2 Gimletroll IK Jenter 12 - 2 (født 2006 - 2 4 4 -5 17 -5 17 0
3 Randesund IL Jenter 12 (født 2006 - 1 2 2 -8 18 -8 18 0
4 AK 28 Jenter 12 A (født 2006 - 1 0 0 -7 18 -7 18 0

Turneringssiden er del av Profixio