Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 1102)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Herkules Håndball Gutter 14 (født 2004 - 2 7 7 14 38 14 38 0
2 Sinsen-Refstad/Linje5 4 4 -2 28 -2 28 0
3 HK-72 Sande Gutter 14 (født 2004 - 1 1 1 -12 26 -12 26 0

Turneringssiden er del av Profixio