Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 1102)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Randesund IL Gutter 12-2 6 6 -7 29 -7 29 0
2 Hof IL Gutter 12 (født 2006 - 1 5 5 -7 25 -7 25 0
3 Randesund IL Gutter 12-1 5 5 -12 24 -12 24 0
4 Sinsen-Refstad Gutter 12 (født 2006 - 1 4 4 -6 26 -6 26 0
5 Holum IL G12 0 0 32 46 32 46 0

Turneringssiden er del av Profixio