Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 492)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Innstrandens IL 10 7 11 10 0
2 Åga IL 8 10 12 8 0
3 Mosjøen IL 2 6 -1 6 6 0
4 Sandnessjøen IL 1 4 1 4 4 0
5 Flatanger IL 0 -17 1 0 0

Turneringssiden er del av Profixio