Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 492)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Fauske/Sprint, FK 7 5 14 7 0
2 Nesna IL 6 1 11 6 0
3 Halsøy IL 4 1 5 4 0
4 Overhalla IL 1 0 -7 5 0 0

Turneringssiden er del av Profixio