Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 492)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Grand Bodø IK 2 13 16 19 13 0
2 Finneid / Valnesfjord 1 9 6 14 9 0
3 Malm IL 9 6 14 9 0
4 Rørvik IL 7 0 7 7 0
5 Ranheim IL 3 6 -3 11 6 0
6 Steigen SPK 1 0 -25 1 0 0

Turneringssiden er del av Profixio