Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Sandvolleyball (ID: 31)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Sandvolleyball (ID: 1118)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 J. Bjørknes / V. Byberg 4 MAX 2 0
2 H. Kaldheim / H. Storesund 2 1 0.88 0
3 M. Hettervik / S. Pedersen 0 0 0.607 0

Turneringssiden er del av Profixio