Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Sandvolleyball (ID: 31)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Sandvolleyball (ID: 1118)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 J. Utvik / E. Lervik 4 MAX 3 0
2 T. Tøge / M. Dahle 2 1 1.067 0
3 B. Skjold / I. Golf 0 0 0.286 0

Turneringssiden er del av Profixio