Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handboll (ID: 640)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Balonmano (ID: 1119)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 CB San José Obrero 8 8 8 8 8 8 0
2 C.B. S.S. de los Reyes 6 6 4 6 4 6 0
3 Balonmano Cangas 4 4 0 4 0 4 0
4 Club Balonmano Secar de la Real 2 2 -4 2 -4 2 0
5 CD Puertosol 0 0 -8 0 -8 0 0

Turneringssiden er del av Profixio