Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handboll (ID: 640)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Balonmano (ID: 1119)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Cunext Córdoba Balonmano 6 6 46 64 46 64 0
2 Balonmano Base Sevilla 4 4 2 44 2 44 0
3 Prado Marianistas "B" 2 2 -16 28 -16 28 0
4 Balonmano Elda C.E.E "B" 0 0 -32 27 -32 27 0

Turneringssiden er del av Profixio