Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handboll (ID: 640)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Balonmano (ID: 1119)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Balonmano Asador Toledano Ciudad Imperial 8 8 30 66 30 66 0
2 Dafisa Córdoba Balonmano 6 6 4 62 4 62 0
3 C.B. S.S. de los Reyes 3 3 -2 58 -2 58 0
4 Majd Blida 3 3 -4 56 -4 56 0
5 Balonmano Cangas 0 0 -28 49 -28 49 0

Turneringssiden er del av Profixio