Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handboll (ID: 640)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Balonmano (ID: 1119)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Club Balonmano Secar de la Real 6 6 17 41 17 41 0
2 CD Puertosol "A" 4 4 10 40 10 40 0
3 CB Apóstol Santiago Aranjuez 2 2 -4 37 -4 37 0
4 C.B. S.S. de los Reyes "B" 0 0 -23 22 -23 22 0

Turneringssiden er del av Profixio