Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handboll (ID: 640)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Balonmano (ID: 1119)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Prado Marianistas "A" 8 8 53 80 53 80 0
2 Clube Desportivo Infante Dom Henrique "A" 6 6 15 64 15 64 0
3 CB Apóstol Santiago Aranjuez 4 4 0 53 0 53 0
4 Dafisa Córdoba Balonmano 2 2 -29 48 -29 48 0
5 Club Balonmano Secar de la Real 0 0 -39 30 -39 30 0

Turneringssiden er del av Profixio