Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 583)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Njård IL 5 5 5 20 5 20 0
2 Asker Skiklubb 3 4 4 5 22 5 22 0
3 Vestre Bærum Idrettsforening G12-2 - 1 3 3 -3 14 -3 14 0
4 Haslum IL G12-2 - Rød 0 0 -7 12 -7 12 0

Turneringssiden er del av Profixio