Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 583)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Kjelsås IL G15-1 - 1 8 8 32 75 32 75 0
2 Bjørnar, IL G15-1 - 1 6 6 4 62 4 62 0
3 Team Alta 4 4 -5 54 -5 54 0
4 Langhus 1 2 2 -15 51 -15 51 0
5 Haslum IL G15-1 0 0 -16 37 -16 37 0

Turneringssiden er del av Profixio