Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 583)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Kjelsås IL G15-1 - 2 6 6 25 55 25 55 0
2 Asker Skiklubb G15-1 - 1 4 4 7 41 7 41 0
3 Fet IL G15-1 - 1 2 2 -7 34 -7 34 0
4 Oslo S 0 0 -25 25 -25 25 0

Turneringssiden er del av Profixio