Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 583)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Haslum IL G16- rød 6 6 11 48 11 48 0
2 Bodø HK G16-1 - 1 4 4 7 44 7 44 0
3 Rygge, HK G16-1 - 1 2 2 3 46 3 46 0
4 Haugaland Håndballklubb G16-1 - 1 0 0 -21 34 -21 34 0

Turneringssiden er del av Profixio