Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 583)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Bjørnar, IL G16-1 - 1 5 5 7 42 7 42 0
2 Holmestrand IF G16-1 - 1 4 4 21 51 21 51 0
3 Drøbak/Frogn IL G16-1 - 1 2 2 -15 39 -15 39 0
4 Reistad IL G16 1 1 -13 36 -13 36 0

Turneringssiden er del av Profixio