Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 583)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 VBHK Rød 6 6 15 27 15 27 0
2 Oppsal IF Håndball J12-2 - 2 2 2 -10 15 -10 15 0
3 Vollen J12 2 2 -2 19 -2 19 0
4 Njård IL J12-2 - 1 2 2 -3 14 -3 14 0

Turneringssiden er del av Profixio