Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 583)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Haslum J13 - 1 6 6 10 23 10 23 0
2 Lier IL J13-1 - 1 2 2 -3 17 -3 17 0
3 Ull/Kisa IL J13-1 - 1 2 2 -1 19 -1 19 0
4 Reistad IL J13-1 - 1 2 2 -6 10 -6 10 0

Turneringssiden er del av Profixio