Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 583)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Haslum IL J15-1 - 1 6 6 6 42 6 42 0
2 Tromsø HK J15-1 - 1 2 2 3 35 3 35 0
3 Gresvik IF J15-1 - 1 2 2 -4 35 -4 35 0
4 Langhus IL J15-1 - 1 2 2 -5 31 -5 31 0

Turneringssiden er del av Profixio