Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 583)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Tromsø HK 2 J15-2 - 1 6 6 9 27 9 27 0
2 Ull/Kisa IL J15-2 - 1 4 4 4 29 4 29 0
3 Drøbak/Frogn IL J15-2 - 1 2 2 -8 24 -8 24 0
4 Hasle-Løren IL J15-2 0 0 -5 28 -5 28 0

Turneringssiden er del av Profixio