Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 Points Ja Nei
2 Points Ja Ja
3 Diff goal Ja Ja
4 Goal + Ja Ja
5 Diff goal Ja Nei
6 Goal + Ja Nei
7 Drawing of lots Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 583)
Position TeamName Points Points* Diff goal* Goal +* Diff goal Goal + Drawing of lots
1 Fjellhammer IL J16-2 - 1 8 8 35 63 35 63 0
2 Raumnes/Årnes IL J16-2 - 1 6 6 33 72 33 72 0
3 Ottestad IL J16-2 - 1 4 4 2 61 2 61 0
4 Snarøya Sportsklubb J16-2-1 2 2 -29 30 -29 30 0
5 Hokksund IL J16-2 - 1 0 0 -41 36 -41 36 0

Turneringssiden er del av Profixio