Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 583)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Fjellhammer IL J16-2 - 1 8 8 35 63 35 63 0
2 Raumnes/Årnes IL J16-2 - 1 6 6 33 72 33 72 0
3 Ottestad IL J16-2 - 1 4 4 2 61 2 61 0
4 Snarøya Sportsklubb J16-2-1 2 2 -29 30 -29 30 0
5 Hokksund IL J16-2 - 1 0 0 -41 36 -41 36 0

Turneringssiden er del av Profixio