Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 583)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Gran HK J16-1 - 1 6 6 8 59 8 59 0
2 Oppegård IL J16-2 - 1 4 4 2 51 2 51 0
3 Lørenskog HK J16-2 - 1 4 4 -2 44 -2 44 0
4 Førde IL J16-2 - 1 4 4 1 40 1 40 0
5 Lillestrøm Håndballklubb J16-2 - 1 2 2 -9 32 -9 32 0

Turneringssiden er del av Profixio