Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Beachvolley (ID: 638)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Beachvolley (ID: 1092)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 #6 J. Trlicik / U. Fernerud 4 2 1.128 0
2 #3 E. Westin / E. Lindqvist 2 1.5 1.08 0
3 #10 L. Bäckstrand / M. Hellström 0 0.25 0.793 0

Turneringssiden er del av Profixio