Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Beachvolley (ID: 638)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Beachvolley (ID: 964)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 #4 L. Lindberg / S. Lindberg 4 MAX 1.714 0
2 #5 J. Strålman / L. Månesköld 2 1 1.028 0
3 #12 K. Backström / A. Sjöström 0 0 0.56 0

Turneringssiden er del av Profixio