Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Beachvolley (ID: 638)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Beachvolley (ID: 964)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 #1 T. Helbig / C. Lewin 4 4 1.347 0
2 #9 O. Holm / J. Stedt 2 1 0.895 0
3 #8 J. Gustafsson / J. Hallabro 0 0.25 0.825 0

Turneringssiden er del av Profixio