Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Beachvolley (ID: 638)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Beachvolley (ID: 964)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 #2 L. Frantzich / J. Liberg 4 MAX 1.333 0
2 #7 T. Kovacs / J. Rodriguez Pena 2 0.67 0.979 0
3 #10 S. Bager / S. Holm 0 0.25 0.806 0

Turneringssiden er del av Profixio