Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Beachvolley (ID: 638)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Beachvolley (ID: 964)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 #6 V. Nyström / M. Welin 4 4 1.231 0
2 #3 J. Buskhe / B. Huitfeldt 2 0.67 0.944 0
3 #11 F. Andersson / F. Arias Yilo 0 0.5 0.881 0

Turneringssiden er del av Profixio