Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Beachvolley (ID: 638)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Beachvolley (ID: 978)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 #2 Benjamin Blommé / Melker Nordin 4 4 1.719 0
2 #1 Martin Ekholm / Hos-od Bolor 2 1 1.062 0
3 #3 Lukas Erikson / Ivar Broman 0 0.25 0.541 0

Turneringssiden er del av Profixio