Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Beachvolley (ID: 638)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Beachvolley (ID: 964)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 #5 G. Johansson / D. Persson 6 MAX 2.432 0
2 #4 O. Lundmark / A. Persson 4 2 1.145 0
3 #12 J. Andersson / M. Callenberg 2 0.5 0.716 0
4 #13 L. Gustafsson / K. Olofsson 0 0 0.567 0

Turneringssiden er del av Profixio