Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Beachvolley bäst av 3 set (ID: 7)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Beachvolley (ID: 922)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 #5 J. Falk / A. Andersson 4 MAX 1.867 0
2 #12 S. Häckter / S. Frienholt 2 0.67 1.048 0
3 #4 J. Strålman / T. Sjöblom 0 0.25 0.557 0

Turneringssiden er del av Profixio