Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Beachvolley bäst av 3 set (ID: 7)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Beachvolley (ID: 922)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 #7 D. Johansson / J. Nilsson 4 MAX 1.235 0
2 #10 J. Rodriguez Pena / F. Arias Yilo 2 0.67 0.965 0
3 #2 T. Haugaard / E. Sandgren 0 0.25 0.86 0

Turneringssiden er del av Profixio