Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Beachvolley bäst av 3 set (ID: 7)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Beachvolley (ID: 922)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 #3 J. Hallabro / J. Langryd 4 MAX 1.5 0
2 #11 J. Sanderberg / D. Strand 2 0.67 0.956 0
3 #6 A. Dahl / M. Schjånberg 0 0.25 0.755 0

Turneringssiden er del av Profixio