Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Beachvolley bäst av 3 set (ID: 7)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Beachvolley (ID: 922)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 #12 P. Nilsson / R. Sörsäter 2 1.5 1.052 0
2 #5 F. Alden-Joyce / J. Larsson 2 1 0.963 0
3 #4 O. Holm / M. Welin 2 0.67 0.989 0

Turneringssiden er del av Profixio