Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Beachvolley bäst av 3 set (ID: 7)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Beachvolley (ID: 1083)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 A. Fröborg / J. Monroy 4 2 1.01 0
2 A. Nilsson / B. Månsson 2 1.5 1 0
3 V. Sandborg / P. Andersson 0 0.25 0.99 0

Turneringssiden er del av Profixio