Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Sandvolleyball (ID: 31)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Sandvolleyball (ID: 954)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 #5 K. Garder / R. Bjerland 6 6 1.563 0
2 #4 F. Berntsen / K. Lund Saga 4 2 1.018 0
3 #12 T. Aksnes / G. Soltvedt 2 0.75 1.024 0
4 #13 K. Bjerkreim / M. Lauvås 0 0 0.571 0

Turneringssiden er del av Profixio