Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Sandvolleyball (ID: 31)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Sandvolleyball (ID: 954)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 #8 C. Ruud / E. Øfstaas 6 6 1.172 0
2 #1 L. Retterholt / J. Jørstad 4 2.5 1.196 0
3 #9 N. Khanevski / H. Dybfest 2 0.5 0.863 0
4 #16 J. Helland-Hansen / E. Adolfsen 0 0 0.794 0

Turneringssiden er del av Profixio