Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Sandvolleyball (ID: 31)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Sandvolleyball (ID: 954)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 #7 V. Løkken / E. Henriksveen 6 6 1.175 0
2 #2 J. Gamlemoen / C. Helland 4 2.5 1.046 0
3 #15 H. Berge / H. Lie 2 0.5 0.876 0
4 #10 O. Nordstrand / K. Kjøllesdal 0 0 0.916 0

Turneringssiden er del av Profixio