Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Sandvolleyball (ID: 31)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Sandvolleyball (ID: 954)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 #6 M. Hansen / T. Skarlund 6 6 1.302 0
2 #3 J. Tomter / S. Opsahl 4 2.5 1.071 0
3 #14 R. Løvli / D. Løvvik 2 0.5 0.877 0
4 #11 Ø. Hordvik / V. Høidalen 0 0 0.823 0

Turneringssiden er del av Profixio