Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Sandvolleyball (ID: 31)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Sandvolleyball (ID: 954)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 #5 M. Olimstad / A. Sørum 6 MAX 1.355 0
2 #13 A. Strømsvåg / D. Strømsvåg 4 2 1.277 0
3 #4 S. Mohajer / J. Moen 2 0.4 0.802 0
4 #12 Å. Sunde / K. Riisland 0 0.17 0.761 0

Turneringssiden er del av Profixio