Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Sandvolleyball (ID: 31)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Sandvolleyball (ID: 954)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 #17 S. Ilic / E. Vølstad 4 MAX 1.75 0
2 #23 M. Mol / M. Soltvedt 2 1 0.962 0
3 #22 H. Bergsvik / J. Thoresen 0 0 0.637 0

Turneringssiden er del av Profixio