Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Sandvolleyball (ID: 31)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Sandvolleyball (ID: 954)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 #18 S. Imsland / M. Lauve 6 3 1.066 0
2 #27 T. Zylstra / G. Rønneberg 4 2.5 1.275 0
3 #21 K. Søllesvik / H. Kohl 2 0.75 1.026 0
4 #24 S. Gaugstad / H. Aasen 0 0 0.667 0

Turneringssiden er del av Profixio