Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Sandvolleyball (ID: 31)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Sandvolleyball (ID: 954)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 #19 I. Andersland / E. Åsmul 6 MAX 1.482 0
2 #26 P. Ingebrigtsen / L. Tangen 4 2 1.14 0
3 #25 J. Tveit / J. Roalkvam 2 0.5 0.932 0
4 #20 M. Erlandsen / L. Dahlgren 0 0 0.619 0

Turneringssiden er del av Profixio