Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Beachvolley (ID: 638)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Beachvolley (ID: 1120)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 #7 D. Andrén / G. Thuresson 6 MAX 1.255 0
2 #2 O. Kvist / S. Marmolin 4 2 1.17 0
3 #10 M. Griborn / M. Lundberg 2 0.4 0.904 0
4 #15 E. Liljestrand / J. Magnusson 0 0.17 0.789 0

Turneringssiden er del av Profixio