Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Beachvolley (ID: 638)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Beachvolley (ID: 1120)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 #12 J. Franzon / P. Tholse 4 2 0.789 0
2 #4 M. Löveborn / J. Stedt 4 1 0.992 0
3 #5 R. Johansson / M. Jonsson 2 0.75 1.264 0
4 #13 F. Andersson / P. Thunborg 2 0.75 1.008 0

Turneringssiden er del av Profixio