Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Sandvolleyball (ID: 31)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Sandvolleyball (ID: 954)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 #2 N. Ringøen / A. Ringøen 4 4 1.418 0
2 #9 E. Hettervik / E. Adolfsen 2 1.5 1.203 0
3 #12 L. Dahlgren / E. Hetland 0 0 0.488 0

Turneringssiden er del av Profixio