Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff poeng Ja Ja
4 Mål + Ja Ja
5 Diff poeng Ja Nei
6 Mål + Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 984)
Position TeamName P P* Diff poeng* Mål +* Diff poeng Mål + Trekning
1 Kråkerøy IL 4 4 12 42 12 42 0
2 NIT-HAK HK 2 2 -5 31 -5 31 0
3 IF Trauma 0 0 -7 33 -7 33 0

Turneringssiden er del av Profixio